PIERŚCIONEK KWIAT LOTOSU Z SZAFIREM 1.5 CT I DIAMENTAMI W ŻÓŁTYM ZŁOCIE

Kwiaty mają pewną cechę charakterystyczną, która wydaje mi się niezwykle atrakcyjna. Te organiczne formy ze świata natury splatają się matematyczną symetrią. Pewien wybitny matematyk, Leonardo Fibonacci, opisał tą zależność ciągiem liczbowym w którym każda kolejna liczba (oprócz dwóch pierwszych) równa jest sumie dwóch poprzednich, co daje następujący ciąg: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 i tak dalej.

U wielu roślin kwiatowych, których wzrost następuje wzdłuż linii spiralnych, liczba płatków wyraża się którąś z liczb Fibonacciego. Jaskry mają po 5 płatków, kwiaty sangwinarii po 8 płatków, kwiaty wielu gatunków z rodzaju starzec po 13, astry często po 21. Ponadto liczby Fibonacciego często powtarzają się w opisach budowy owoców i warzyw. Na przykład przekrój poprzeczny banana jest pięciokątem.

Jaki związek z pięknem ma ta zależność matematyczna? Dzieląc okrąg przez kolejne liczby z ciągu Fibonacciego zbliżamy się do tak zwanego “złotego kąta”. Zdaniem artystów oko ludzkie odbiera tą proporcję jako wyjątkowo estetyczną. Jak to wyjaśnić, że właśnie ten kąt jest tak charakterystyczny dla kształtów roślin? Nasuwa się wniosek, że to jeden z mnóstwa dowodów celowego projektowania w przyrodzie.

Jako projektantowi ciężko mi przejść obok tych zależności obojętnie. Z umiłowaniem projektuję biżuterię w poszukiwaniu idealnej proporcji. 8 płatkowy kwiat lotosu wpisałem w prostą obrączkę, matematycznie podzieloną na pola, w których oprawione są diamenty. Zwieńczeniem pierścionka jest najwyższej klasy szafir oprawiony w centrum kompozycji.

ZADAJ PYTANIE

Ten wyrób możne posłużyć za inspirację do kolejnego projektuWypełnij poniższe pola, aby poznać więcej szczegółów lub zamówić.