Męski sygnet na zamówienie
sygnety

Braterski sygnet rodowy

Autor: Piotr Zieliński

Blazonowanie (fr. blason – herb) to opis herbu wykonany zgodnie z zasadami heraldyki. Język blazonowania został utworzony przez heroldów, m.in. dla potrzeb zwięzłej i jasnej prezentacji herbów rycerskich. Dlatego pozostający w zgodzie z tradycją, poprawny opis herbu powinien być krótki i jednoznaczny; na tyle zrozumiały, aby korzystając z opisu, można było herb narysować bezbłędnie.

Według takiego swoistego kodu przygotowałem dwa sygnety dla mojego klienta i jego brata. Wraz z dokumentacją fotograficzną otrzymałem też do przeanalizowania dokument “Extrakt dekretu wywodowego z ksiąg deputacyi wywodowey Gubernii Minskiey”. Pomogło mi to określić symbolikę poszczególnych elementów, które według zasad blazonowania chciałbym teraz przybliżyć.

Tarcza herbu miała podział czwórdzielny. Pole w lewym górnym rogu zawiera pięciopłatkową różę Poraj – polski herb szlachecki pochodzenia czeskiego. Po jego prawej stronie Szantyr - odmiana herbu Pobóg, tępa podkowa odwołująca się do sprzętu gospodarczego z krzyżem kawalerskim w środku.

W polu w prawym dolnym rogu umiejscowiona jest dama na niedźwiedziu kroczącym - Rawa (Ursyn). Prawdopodobnie jest to herb polskiego pochodzenia wywodzący się od rodów posługujących się herbem Rawicz. Ostatnie pole stanowi figurę heraldyczną zaszczytną, umiejscowioną w lewym dolnym rogu. Jest to figura geometryczna, powstała na skutek prostego cięcia tarczy i sięgająca jej krawędzi w lewo skos.

Herb pochodzi prawdopodobnie z XVIII w. W jaki sposób można wyciągnąć ten wniosek? Oprócz danych z dokumentu, istotnym elementem, który pozwala ustalić datowanie jest korona z perłami, która pojawia się nad tarczą dopiero w tym okresie, w herbach królewskich i książęcych. Wraz z rozwojem heraldyki pojawiły się różne korony, odpowiadające różnym tytułom szlacheckim. W tym wypadku jest to korona hrabiowska o dziewięciu pałkach z perłami.

Po zaakceptowaniu projektu przez klienta herb został ręcznie wygrawerowany w złocie i zakuty na płytce z czarnego onyksu. Następnie onyks został oprawiony w prostym, masywnym pierścieniu wykonanym w dwóch egzemplarzach z żółtego złota próby 585.

Luksusowy sygnet na zamówienie z herbem i wygrawerowanym inicjałem

Powrót