Pierścień na zamówienie z koniakowym diamentem
sygnety

Pierścień z koniakowym diamentem

Autor: Piotr Zieliński

Daniel był jednym z wygnańców, którzy w 617 roku p.n.e. trafili do Babilonu tuż przed zburzeniem Jerozolimy. Jako młody człowiek znalazł się w pałacu króla Nabuchodonozora, który selekcjonował i szkolił najzdolniejszych młodych ludzi do usługiwania na dworze. 

Daniel odznaczał się zrozumieniem i wnikliwością. Jednak z czasem stanął przed wielką próbą. Królowi przyśniły się sny, których nikt nie był w stanie wyjaśnić. Nabuchodonozor zagroził śmiercią wszystkim mędrcom, jeśli nie podadzą wyjaśnienia. Daniel, dzięki objawieniu od Boga, nie tylko opowiedział królowi sen, lecz także podał jego wyjaśnienie, czym ocalił od śmierci siebie i innych mędrców.

W późniejszym czasie Daniel otrzymał jeszcze inne wizje za pośrednictwem anioła, które miał utrwalić w księdze i opieczętować ją aż do czasów, gdy przepowiednie miały zostać zrozumiane.

Projekt pierścienia z koniakowym diamentem

Ta niesamowita historia stała się dla mnie inspiracją do zaprojektowania wyjątkowego pierścienia. Ma on formę księgi wykonanej z białego złota. Została ona zapieczętowana klamrami z różowego złota. Wewnątrz pierścienia zawarłem rozpostarte skrzydła anioła. W centrum znalazł się bardzo stary koniak - mający miliony lat diament o barwie przypominającej złocisty trunek. Klejnot został osadzony w dwóch wstęgach, które przypominają oko. Duchowy wzrok dał Danielowi dostęp do nadprzyrodzonej wiedzy.

Pierścień z koniakowym diamentem

Pierścień z koniakowym diamentem na ręce

Powrót